Barakuda - Jak moc zariskuješ s barakudou za zády?

„Vítejte v kolumbijské Cartageně! Koloniální domy v tomto historickém městě jsou svědectvím jeho pestré minulosti. Vás však spíše zajímají staré vraky lodí… Přesněji řečeno potopené španělské galeony plné zlata! Je čas se vydat na staromódní podmořskou honbu za pokladem. Co jste nečekali, je to, že několik z vás objevilo legendy o těchto pohřbených bohatstvích. A aby toho nebylo málo, barakuda slídí po vracích též.“

Barakuda je prvotinou Švýcara Isaaca Panteho a po titulu Papageno druhou hrou ilustrovanou pro vydavatelství Helvetiq Ajšou Zdravković. Jste-li zralí na podmořské dobrodružství, nasaďte si ploutve, popadněte vak na poklady a vyrazte s námi do hlubin.

Barrakuda

Pravidla

Hráči si rozeberou své komponenty, položí na své pytle po dvou zlaťácích a libovolným způsobem sestaví mořské dno z vybraného setu šesti karet lodních vraků. Nakonec je položena figurka barakudy na svůj vrak s číslem šest.

Hra probíhá na předem neurčený počet kol. V kole dojde nejprve k pohybu potápěčů, poté k pohybu barakudy a nakonec k vyhodnocení. Pohybovat se, je ve hře možné pouze ortogonálně, nikoliv diagonálně.

Ve svém tahu si hráči zvolí jednu kartu a tu zahrají skrytě před sebe a pak rázem společně své vybrané karty odhalí. Ti, co zahráli kartu s číslem, pohnou na odpovídající vrak svým potápěčem. Kartu nechají ležet před sebou a v dalších kolech udržují pořadí vykládaných karet tak, aby bylo zřejmé, kterou kartu zahráli jako nejstarší a kterou jako nejnovější – to je důležité pro vyhodnocení iniciativy. Po pohybu potápěčů se pohne barakuda.

Pokud nebyla zahrána žádná karta barakudy či jich bylo zahráno více než jedna, jeden z hráčů hodí dvěma kostkami. Barakuda se pohne nejkratší možnou trasou o jednu či dvě karty vraků podle kostky vzdálenosti ve směru vraku s číslem udaného bodovou kostkou. Pokud však byla zahrána právě jedna karta barakudy, příslušnému hráči se podařilo barakudu odlákat. Tento hráč si hodí pouze kostkou vzdálenosti a pohne barakudou v libovolném směru.

Nakonec dojde k vyhodnocení kola. Zaprvé, jste-li na vraku přítomni sami (a bez ostatních potápěčů či barakudy), proveďte speciální akci a obecnou akci na příslušném lodním vraku. Zadruhé, jste-li na stejném lodním vraku pouze s barakudou, upusťte všechny zlaťáky ze svého pytle. Poté můžete vykonat pouze obecnou akci. Upuštěné zlaťáky mohou být sebrány počínaje od příštího kola a to jiným hráčem. Zatřetí, stojí-li na jedné kartě vícero potápěčů bez barakudy, hráč s nejméně vyloženými kartami pohybu získá iniciativu.

Hráč s iniciativou se rozhodne buď provést speciální akci, nebo se rozhodne oloupit jednoho z ostatních přítomných potápěčů – v takovém případě si do svého vaku veškerý obsah vaku jednoho z přítomných potápěčů. Poté všichni hráči, jejichž potápěči jsou na vraku přítomni, provedou obecnou akci. Ti, kteří zahráli kartu barakudy, však žádnou z akcí vraku neprovádějí. V případě remízy při určení iniciativy všichni hráči s přítomným potápěčem, který hrál kartu pohybu, na daném vraku vykonají obecnou akci.

Jaké je dobrodružství s barakudou?

Velkou roli hrají karty lodních vraků. V rámci své speciální či obecné akce umožňují přesunout zlaťáky z vaku do trezoru a tím se zlaťáky stanou bezpečně uschovanými. Dále pak je možné si díky akcím dobrat zpět na ruku vyložené karty pohybu či kartu barakudy, získat zlaťáky do svého vaku či zahodit soupeři kartu z jeho ruky.

Hra funguje a vtáhne člověka do atmosféry díky moderní, a přesto pěkné poutavé grafice. Jsem také vděčný za to, že potápěče a kostky vydavatel svěřil dřevu a nikoliv plastu. Co se týká samotného herního zážitku, tak je to hra o riskování a náhodě, která odhodlané netrezoristy dokáže v mžiku připravit o veškeré poklady nastřádané ve vaku. Dynamika hry se odvíjí od počtu hráčů a tvaru mořského dna.

Na přiloženém internetovém odkazu v pravidlech hráči najdou různé variace mořského dna – rozestavění karet vraků. Také si mohou hru prodloužit a hrát na trezorových deset zlaťáků, či sdílet trezor a hrát ve dvojicích týmově na dvanáct zlaťáků. Jinými slovy hra nabízí vícero cest, jak honbu za pokladem uchopit.

Kompletní recenzi od Říše her najdete zde