Hras.cz na Facebook.com

Hras.cz na Twitter.com

Hras.cz na Linkedin.com

Hras.cz na Instagram.com

HRAS
 
 

HOPE Broken World

Bitvy o ovládnutí zdrojů nekončí a bojů se účastní další jednotky. Každá je unikátní a vypráví svůj vlastní příběh. Kdo se stane vaším novým hrdinou a na čí stranu se rozhodnete postavit? Broken World je první a navíc výroční rozšíření hry HOPE Cardgame, které přináší 20 zcela nových karet.více
Online cenaBěžná cena 99 199 (4 EUR) (8 EUR)
Dostupnost
Skladem
Koupit
Zboží je skladem v obchodě Praha 1, Václavské nám. 38, pasáž Rokoko
 
Počet hráčů
2 - 4
Počet hráčů
Doporučený věk
14
Doporučený věk
Délka hry
30 min.
Délka hry
 

Bitvy o ovládnutí zdrojů nekončí a bojů se účastní další jednotky. Každá je unikátní a vypráví svůj vlastní příběh. Kdo se stane vaším novým hrdinou a na čí stranu se rozhodnete postavit?

Broken World je první a navíc výroční rozšíření hry HOPE Cardgame, které přináší 20 zcela nových karet. Ty můžete přidat do ostatních balíčků ze základní sady a dodat tak hře zcela nový rozměr!
 
Noci jsou stále temnější, zlo a panika narůstají. Lidé umírají nejen v bojích, ale začíná se projevovat také nedostatek potravin. Jejich hlavní základna Alfa je čím dál častěji napadána alieny a na povrch Země se dostává nový druh nebezpečí – Repulsive Intruder disponující vražednou silou.

Je proto potřeba se vydávat dále od základny, čehož využívá zlodějka Hjukka. Ta distribuuje zásoby mezi chudé, jež následně vydírá pomocí svých hrdlořezů. Ať se to vojákům líbí nebo ne, všichni dělají, že nic nevidí, protože s ní nechce mít nikdo problém.

Boti spřádají plány na infiltraci lidské komunity. Vytvořili speciálního kamuflážního bota a vyslali ho jako tajného agenta. Wiggles využívá zvláštní technologii, která mu napomáhá se maskovat do podoby nerozeznatelné od lidí a stává se tak pro ně velkým ohrožením.

Mutanti se začínají vyvíjet příliš rychle do vyšších stádií vývoje. Král Rhagar vytvořil sérum pro reinkarnaci svých poddaných a první, kdo zakusil možnost obnovení, je Infermus Vermus. Hrozba je na každém kroku. Jak dopadne zatím nekončící boj o ovládnutí zbylých zdrojů na planetě Zemi?

Battles for control of sources does not end and in fights involve new units. Each of them is unique and tells its own story. Who will be your new hero, and on which side you will decide to stand? Broken World is the first and, moreover, the annual expansion of HOPE Cardgame which brings 20 entirely new cards. You can add them into other decks of core set and give the game a whole new dimension!
The nights are much darker, evil and panic still grows. Humans are dying in fights and lack of food is rising. The main base called Alpha is more frequently attacked by Aliens and new kind of danger is getting to the Earth surface – Repulsive Intuder disposing by deadly force.

It’s necessary to look for supplies far from the base, which is used by Hjukka the Thug. She distributes supplies among the poor, afterwards they are extorted by her cutthroats. Whether soldiers like it or not, they pretend not to see anything, because they don’t want to have any problem.

Bots are planning to infiltrate human community. They created a special camouflage bot and sent him as special agent. Wiggles uses special technology that helps him to disguise into form unrecognizable from humans and becomes a big threat for them.

Mutants are evolving to higher stages too quickly. The king Rhagar has created a serum of reincarnation of his servants and first, who has tried the possibility of restoration is Infermus Vermus. The threat is everywhere. How will end this battle for controlling of remaining sources on The Earth?

Počet hráčů 2 - 4
Doporučený věk 14
Délka hry 30 min.
Jazyk česky nebo anglicky
Související zboží
HOPE - karetní hra

HOPE - karetní hra

Cena 899 Běžná cena 1 099 Koupit